Vi modtager bioaffald

Vi modtager Bioaffald

På Biovækst modtager vi


  • Haveaffald (have-parkoverskud)
  • Afgrøderester
  • Frugt og grønt
  • Plantebaseret madaffald


Vi behandler alt bionedbrydelige, plantebaseret affald til genanvendelse.


Vi behandler ikke animalske biprodukter.