Energibalance

Energibalance

BioVækst producerer meget mere energi end vi bruger.


For hver ton madaffald (KOD) producerer vi i dag 60 (N)m3 metan. Det svarer til 600 kWh energi.


Biovækst bruger energi til behandlingen. For hver ton madaffald bruger vi: 22 kWh diesel til gummigeder mv, 11 kWh elektricitet til pumper, ventilatorer og forbehandling, samt 10 kWh varme til at holde reaktorerne varme. Samlet er det 43 kWh energi.


Mere end 90 % af energien er altså et overskud, som kan erstatte fossile brændsler.


På Biovækst arbejder vi konstant på at gøre vores eget forbrug ”endnu grønnere” og øge udbyttet fra affaldet. Vi venter f.eks. på, at der kommer en gasdreven gummiged så vi kan erstatte diesel med egen metan.


Massebalance

Når vi behandler 1 ton madaffald på Biovækst tilsætter vi 200 kg grene fra haveaffald, som struktur ellers intet. Vi bruger altså ikke vand eller andre hjælpestoffer.

 

En massebalance viser, hvor alle mængder, som tilgår anlægget havner i løbet af processen. På Biovækst kan vi præsentere en massebalance baseret på mange års drift for både vand, organisk og uorganisk tørstof.

   

I dag behandler vi ikke eksempelvis gylle, men hvis vi modtog flydende råvarer, er der lavet plads i vores massebalance til dette, fordi vandet så skulle håndteres.


Restaffaldet til forbrænding udgør som gennemsnit 17 % af det indvejede madaffald. 44 % af restaffaldet er dog vand. Vi er begyndt at lufttørre restaffaldet så vi forventer at komme endnu længere ned. Herved bliver mængden af restaffald mindre og bedre som brændsel.

 

Mængden af restaffald vil også falde i takt med at flere borgere sortere i bionedbrydelige poser. De omsættes nemlig i vores proces.