Vi sælger energi

Vi sælger energi


Af have-parkoverskud bliver ca. 75% til kompost og biogas, medens 25 % bliver til biobrændsel.


BioVækst sælger biobrændsel til kraftvarmeanlæg og laver selv strøm og varme af biogassen.