Om Aikan teknologien

Om Aikan teknologien

Med sit unikke design gør Aikan-teknologien det muligt at behandle affald i batches, således at der produceres både biogas og kompost uden at flytte rundt på den faste affaldsfraktion. Et Aikan-anlæg er en af de mest effektive og fleksible løsninger i forhold til integration med mekanisk-biologisk behandling. Det er en kombi-løsning, som sammenkobler anaerobic omsætning og kammerkompostering og sikrer et integreret og meget fleksibelt behandlingsforløb.


Et Aikan-system er opbygget således, at det fysisk adskiller hydrolyse (udvaskning) og metanproduktion, som er de to hovedprocesser ved biogasdannelse.Produktionen i et Aikan-anlæg forløber i 3 trin:


Hydrolyse: I procesmodulet overrisles frisk affald med afgasset perkolat, som hentes fra biogasreaktoren. Dette igangsætter bakteriel hydrolyse, hvorved der udvaskes fedtsyrer. Perkolatet drænes ud fra bunden af procesmodulet, og på den måde opdeles affaldet på effektiv vis i en tør og en våd fraktion.


Metanproduktion: Den våde fraktion (perkolatet) og dens indhold af fedtsyrer pumpes tilbage til biogasreaktoren, hvor metanproduktionen finder sted fysisk adskilt fra den faste fraktion. Trin 1 og 2 gentages, så længe perkolatet giver mulighed for metanproduktion.


Kompostering:  Når potentialet for metanproduktion er aftaget, skiftes i procesmodulet over til tvungen ventilation (sug) af den tilbageblevne faste fraktion. Denne beluftning igangsætter hurtigt en meget effektiv komposteringsproces. Varmen, der udvikles, sikrer komplet hygiejnisering og fordampning af det overskydende vandindhold.

Igennem alle 3 behandlingstrin forbliver procesmodulet lukket. Der flyttes ikke rundt på det faste affald, idet det kun er vædske og luft, der i et lukket kredsløb cirkulerer mellem procesmodulet og biogasreaktoren. Anlæggets design sikrer en adskillelse af hydrolyse, perkolering, metandannelse og kompostering, hvorved disse processer foregår hurtigt og særdeles effektivt. Der er ikke behov for podning med tidligere behandlet materiale for at igangsætte nye batches. Dette sikrer fuld sporbarhed.


Aikan-teknologien optimerer omdannelsesprocesser, der foregår naturligt i forbindelse med nedbrydning af organisk affald og sikrer, at de resulterende produkter kan opsamles, opgraderes og forarbejdes til værdifulde ressourcer, der kan genanvendes. Aikan-processens unikke design muliggør brug af pålidelig og let tilgængelige teknologi.