Grøn teknologi til Island

BioVækst eksporterer unik, grøn teknologi til Island

Aikan og BioVækst, der er en del af Solum Gruppen, har opfundet teknologi der omdanner affald til biogas.

Og nu er Aikan-teknologien eksporteret til Island.

For nyligt åbnede et helt særligt affaldsanlæg i Reykjavik i Island, der omdanner affald til biogas og kompost med Aikan-teknologien.


”Det har været en lang proces, siden vi vandt udbuddet på Island for flere år siden, så det er fantastisk at se det åbne”, fortæller Morten Brøgger Kristensen, der er teknologichef.


Med den nye teknologi, kan Island omdanne madaffald og bioposer til biogas og kompost i stedet for, at det bare  bliver deponeret. Dermed bliver affaldet genanvendt på en langt mere effektiv og grøn måde.


Fra affald til guld

Den grønne teknologi er unik i forhold til andre måder at omdanne affald til biogas, fortæller Morten Brøgger Kristensen.


”Normalt, når man laver biogas, har man bare én proces: Man har affaldet i en reaktortank, som så producerer gassen. Urenheder skal frasorteres på forhånd og for at få affaldet ned i tanken, må man tilsætte store mængder vand”.


Med Aikan-teknologien kan man derimod behandle madaffald og bioposer på en måde, så alt affald bliver brugt.


”Processen er delt i tre trin. Først blander vi madaffald med haveaffald. Derpå udvinder vi biogas og sidst komposterer vi blanding for at fjerne sygdomme og frasortere urenheder. Komposten lever op til alle kvalitetsstandarder”, siger Morten Brøgger Kristensen.