Information til borgere om affaldssortering

Du hjælper os med at producere biogas og kompostgødning, når du sorterer dit køkkenaffald. Se her, hvordan du skal sortere:

Grønt affald til biogas/kompost  

Gråt affald

Rester fra alle måltider

Alufolie

Brød

Aluminiums- og plastbakker

Desserter og kager

Bestik og køkkenredskaber

Fisk

Bleer og hygiejnebind

Frugter

Dåser

Grøntsager

Flamingobakker

Gamle madpakker i madpakkepapir

Glas

Kød inkl. knogler

Plastfolie

Pålæg

Plastik

Rester fra madlavning

Plast eller foliebelagt engangsservice

Teposer og kaffefiltre

Tøj og sko

Æggeskaller

Urtepotter i plast

Mindre potteplanter og blomster

Vatpinde

Brugt køkkenrulle

Viskestykker og karklude


Som tommelfingerregel kan du regne med, at det, som tidligere har været levende, kan omdannes til biogas og kompost.
 
BioVækst kan håndtere alle typer organisk affald, uanset hvordan det er indsamlet. Vi kan håndtere organisk affald i både papirsposer, majsposer og plasticposer – og også, hvis det er indsamlet i container og ankommer uemballeret.

Forskellige løsninger fra kommune til kommune
Kommunerne har valgt forskellige løsninger, når der bliver indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation. Nogle benytter to-delte beholdere og biler med dobbeltkammer. Andre indsamler det organiske affald almindelige 140 l beholdere i et-kammer biler.
Vi vurderer kvaliteten af det organiske affald ud fra, hvor godt det er sorteret. Nogle kommuner leverer affald af væsentligt bedre kvalitet end andre. Vores anlæg kan godt håndtere  dårligt sorteret affald, men den samlede proces bliver dyrere og mindre energieffektiv.

Indsamling i bioposer eller plastikposer?  
Fra din kommune har du modtaget vejledning om, hvilke poser du må anvende til bioaffaldet. Nogle kommuner vælger bionedbrydelige poser (bioposer) andre plastposer. Du skal følge kommunens anvisning, men her er en forklaring af forskellen.

BioVækst kan både behandle madaffald indsamlet i plast- og bioposer (papir, majsstivelse eller andre typer). Vi kan holde hele læs med bioposer adskilt, men ikke adskille bioposer indsamlet sammen med plastposer. Når vi modtager læs med plastikposer frasorterer vi plast  før processen (forsortering). Hermed forsvinder også en lille del af det bionedbrydelige affald til forbrænding. Når vi modtager hele læs med bioposer kører det hele gennem vores system og bliver omsat uden forsortering.

Fejlsortering fjernes efter processen. Bioposerne bidrager altså til at forbedre udbyttet af biogas, fordi alt det organiske affald går gennem processen. Vores erfaring indtil nu er, at borgene er lidt mere omhyggelige med sortering, når de skal bruge bioposer - sikkert fordi, at det er mere logisk, at man ikke må putte f.eks. plastemballage i bioposerne.