Organisk affald bliver til biogas og kompost

BioVækst tilbyder følgende produkter med høj gødningsværdi:

  • KOD-kompost (KOD = kildesorteret organisk dagrenovation) – se deklaration (pdf-fil)
  • Slamkompost (tilbydes p.t. ikke)
  • Rent spildevandsslam (tilbydes p.t. ikke).


Gødningsprodukterne overholder alle lovkrav, som gælder for anvendelse på landbrugsjord. Produktdeklarationer opdateres løbende.
 
Gødningskomposten anvendes hovedsageligt af landbrug i nærområdet. Den er også blevet benyttet i forbindelse med forskning udført af KU Life, som viser at byernes organiske affald kan gøde fremtiden afgrøder[link to news item from 9. September 2010].

BioVækst overvåger og kontrollerer vedvarende, at kompostens egenskaber stemmer overens med produktdeklarationen, således at der kan laves et retvisende gødningsregnskab.

Biogassen anvender vi i vores egen gasmotor, som producerer el direkte ud på det offentlige net. Gassen vil også kunne distribueres via naturgasnettet, når det på et tidspunkt bliver muligt.