BioVækst recirkulerer organisk affald

Hos BioVækst bliver organisk affald omdannet til biogas og værdifuld organisk gødningskompost. Det foregår hurtigt, effektivt og til konkurrencedygtige priser.

BioVækst udnytter ressourcer, som ellers ville gå tabt

Læs mere

Næringsrige kompostprodukter til landbrugsformål

Sådan sorterer du affaldet

Læs mere